Menu Zavrieť

Otvorenie tréningov

LO Mladosť foto - letná sezóna

Milí rodičia,

veľmi nás teší, že opäť môžeme privítať deti na tréningoch, aj keď zatiaľ v obmedzenom režime.  Tréneri LO MLADOSŤ sú na tréningy v obmedzenom režime pripravení a veríme, že sa na nás tešia aj vaše – naše deti. Je však potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj pokyny trénerov. Tréningy LO MLADOSŤ budú prebiehať v súlade s vydanými hygienickými opatreniami:

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Všeobecné pravidlá

 • Všade mimo domu noste rúško.
 • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá.  Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
 • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
 • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
 • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.
 • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).

LO Mladosť BB ako športová organizácia je povinná riadiť sa vydanými nariadeniami a to nielen pre vykonávanie športovej činnosti, ale aj sledovať dodržiavanie všeobecných zásad v bežnom živote platných pre zníženie rizika prenosu korona vírusu v skupine detí a ich blízkych, ktorí sa stretávajú na spoločných tréningoch.

Preto je dôležité a žiadam Vás, aby ste dodržiavali nariadenia všeobecné ako aj pre vykonávanie športovej činnosti pre maximálne zníženie rizika prenosu vírusu počas tréningov pre Vás, trénujúce deti ako aj trénerov.

V prípade, že niekto zo skupiny, ktorá sa pravidelne stretáva na tréningoch má informácie, že dieťa, deti alebo rodinný príslušník nerešpektuje všeobecné pravidlá nielen na tréningu ale aj v bežnom živote, tréner má právo a povinnosť dieťa vylúčiť z tréningu na dobu, ktorú uzná za vhodné aby bolo zabezpečené, že skupina trénujúcich je do maximálnej možnej miery chránená pred rizikom prenosu korona vírusu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *