Cenník

Cenník poplatkov na sezónu 2018/2019 – platí pre prvý ročník

Poplatok za každé dieťaPoplatok za každé dieťa člena LOM BB
Ak 1 dieťa z rodinyAk 2 deti z rodinyAk 1 dieťa z rodinyAk 2 deti z rodiny
1. splátka
30.10.2018
2. splátka
31.1.2019
1. splátka
30.10.2018
2. splátka
31.1.2019
1. splátka
30.10.2018
2. splátka
31.1.2019
1. splátka
30.10.2018
2. splátka
31.1.2019
Eur/rokEur/rokEur/rokEur/rok
250200233183
150110160601707315053

Členské v LOM BB – dospelý: 17,-Eur
Číslo účtu LOM BB: 2927844363/1100
IBAN LOM BB : SK 6311 0000 0000 2927844363