Menu Zavrieť

História

História

Vznik LO Mladosť sa datuje v prvej polovici 70-tych rokov minulého storočia. Naviazal na lyžiarsku prípravku Červenej Hviezdy Banská Bystrica, ktorej hlavným poslaním bolo vychovávať vrcholových zjazdárov bývalej ČSSR.

LO Mladosť Banská Bystrica vznikol pri bývalom Pionierskom dome ako jeho záujmový krúžok, kde pôsobil až do roku 1989. Po revolúcii bol začlenený do Krajského domu mládeže, potom Okresného až nakoniec vznikol v roku 1993 ako samostatný subjekt občianske združenie.

LO mala významný podielal na výchove mnohých československých aj slovenských reprezentantov, ktorí v jej radoch získavali prvé základy lyžiarskej abecedy. Spomeniem aspoň pár mien ( A. Bíreš, M. Rajčan, E. Hučková).